מפעם השרון

גב' יונית סמולש – מנהלת מפעם השרון

על המפעם ותפקידיו

מפעם השרון משרת רשויות בשטח שבין מועצה מקומית זמר בצפון, ראש העין בדרום, גבעתיים במערב וכוכב יאיר במזרח. שטח זה כולל 32 רשויות מקומיות בהן עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות.

במסגרת הקשר של המפעם עם הרשויות שבתחומו, מספק להן מפעם השרון שירותים מגוונים שמטרתם העצמת ההון האנושי ברשויות וקידום הרשות במגוון תחומי העיסוק שלה.

פעילויות ושירותי המפעם כוללים:

 • סיוע בתהליכי ייעוץ ארגוני ברשויות, ובכלל זה תהליכי אבחון ארגוני, הטמעת שינויים ועוד.
 • תכנון וביצוע הדרכות לעובדי הרשויות ברמה האזורית על פי צרכי ההדרכה של כל רשות ורשות.
 • פיתוח תוכניות ייחודיות ארציות לנושאי ליבה ולתפקידים מרכזיים ברשות המקומית – כתחומי התמחות מוניציפאליים לכלל הרשויות בארץ.
 • פיתוח בכירים והפקת חומרי הדרכה לראשי מועצות מקומיות, מנכ"לים, מהנדסים, מנהלי רכש ועוד, תוך קידום מתודולוגיות למידה חדשניות המאפשרות למידה תאורטית ומעשית.

תחומי ההתמחות של המפעם:

 • ראשי מועצות מקומיות ופורום העמיתים.
 • מנכ"לים ומזכירים.
 • מקצועות התכנון, ההנדסה והבניה.
 • רכש אספקה ולוגיסטיקה.
 • גינון ונוף.

מפעם השרון כמפעם מתמחה, רואה לעצמו חשיבות גבוהה בקידום המנכ"לים ברשויות המקומיות בדרכים שונות. רבות מן הפעילויות נעשות בשיתוף פעולה מלא בין מפעם השרון ובין איגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות. פעילויות המפעם בתחום זה:

 • קורס הכשרה מחוייבת למנכ"לים – בחודש נובמבר 2016 יפתח המחזור החמישי של קורס הכשרה מחוייבת למנכ"לים ברשויות. הקורס כולל 228 שעות הנפרשות על פני 24 מפגשים והוא מנוהל על ידי מפעם השרון. במסגרת הקורס מקבלים מנכ"לים בראשית דרכם כלים להתמודד עם תפקידם החדש במגוון תחומי העיסוק. בנוסף, מהווה הקורס קרקע למפגש וללמידת עמיתים.
 • תוכנית מנטורינג – במסגרת ההכשרה המחוייבת למנכ"לים ולאחר סיומה מקיים מפעם השרון תוכנית מנטורינג בה מפגיש המפעם בין מנכ"לים ותיקים לחדשים. התוכנית מאפשרת למנכ"לים החדשים מסיימי הקורס ללמוד ולהתייעץ עם מי שעוסקים ועסקו בתחום.
 • הכנס השנתי למנכ"לים ומזכירים ברשויות – אחת לשנה מתקיים כנס שנתי בן שלושה ימים בו נפגשים המנכ"לים למפגש ולמידת עמיתים. מפעם השרון מלווה את הכנסים ומסייע לאיגוד המנכ"לים בבניית תכנית הכנס ותפעולו.
 • פיתוח "פורטל/מנחה עזר למנכ"ל" – בימים אלה שוקד צוות מפעם השרון על פיתוחו של אתר אינטרנט ייעודי למנכ"לים בו יוכלו להתעדכן במידע וידע מקצועיים, וכן לשתף ולהתייעץ עם עמיתיהם.
 • מפגשי עמיתים חד-יומיים – אחת למספר חודשים נערכים מפגשים חד יומיים באחת הרשויות בארץ. במסגרת המפגש מציג המנכ"ל המארח פרויקטים חדשים ומעניינים ברשותו. מפעם השרון דואג לקיום המפגשים, הכנתם ותפעולם.

ליווי מקצועי של פרסים והכשרות הנוגעות למנכ"לים ברשויות המקומיות – פרס ע"ש פיינשטיין, הכשרות המרכז לאיתנות ועוד.